molnare60@gmail.com  |  +36 20 255 1088
Follow us :-

Kvantumgyógyítás

” A TISZTA TUDAT, AZ  ELKÉPZELHETŐ LEGMÉLYEBB PIHENÉS.” – Dr. Frank Kinslow

A kínai filozófiában az állandóan mozgó és szakadatlanul változó valóságot taónak nevezik, és olyan kozmikus folyamatnak tekintik, amelyben minden dolog benne foglaltatik. A tao a világ ősoka, ősprincípiuma, belőle keletkezett minden létező, élő és élettelen.

A taoisták úgy tartják, hogy nem kell ellenállni ennek a világot mozgásban tartó erőnek, hanem a cselekedeteinket kell hozzá igazítani, s harmóniában kell élni vele azért, hogy az életünk erőfeszítésektől és erőszaktól mentessé, építő folyamattá váljon. A taoista bölcs olyan valaki, aki „úszik a tao áramlásában”...  

Ez az ősi filozófia találkozik az új, “modern” kvantumfizika elméletével.

A különböző kultúrákban más, és más névvel illették az energiát (prána, lung, csi, kí, mana, nap éter…stb.)   A keleti gyógyításokat – így a shiatsut és a hangmasszázst is – átszövi ez a szemlélet, ennek az energiának a jelenléte. Ma már tudományosan is bizonyított, hogy a minket körülvevő energiamezők, energiák, valóban léteznek, nagyon is élők, és folyton változók.

Ma több olyan irányzat, módszer létezik, ami a minket körülvevő energiáját, energiamezőt használja. Ilyen a kvantumgyógyászat elnevezésű is.

MIBEN SEGÍTHET A KVANTUMGYÓGYÍTÁS?

A kvantumgyógyításnál a tudatosságból kiindulva teremtünk lehetőséget a változásra. Ez a módszer hatékony eszköznek bizonyult az elmúlt években, az energetikai blokkok oldása terén. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a változások véglegesek. Szinte minden probléma esetén jól használható. Legyen az lelki, fizikai, vagy élethelyzet megoldása. A kezelés során gyengéden érintjük a testet, csakrákon és más energiapontokon.

A kvantum-szinkronizáció egyik legfigyelemreméltóbb eredménye, a “spirituális fejlődés”.

MI AZ A KVANTUMGYÓGYÍTÁS?

Ez a módszer már nagyon régi. A Mátrix-technika, a hawaii hunában gyökerezik. A kahunák, azaz sámánok, kahi, vagyis „mágikus érintés” néven ismerték és alkalmazták. A spirituális gyógyítás azonban minden kultúrában, vallásban jelen van és volt. Ugyan különbözőek a megközelítések, a technikák és más az elnevezése, de valójában mind az energiamezőket használja.

A gyógyításnál, a minket körülvevő információs mezőt “szólítjuk meg” és hozunk létre változásokat.

A kvantumgyógyítás definícióját Deepak Chopra, a világhírű orvos és író így fogalmazta meg:

„A kvantumgyógyítás a tudatosság egyik formájának (az elmének) azon képessége, hogy spontán módon kijavítsa a tudatosság egy másik formájában, (a testen) jelentkező hibákat. Ha rövidebb definíciót követelnének, egyszerűen azt mondanám, hogy a kvantumgyógyítás békét teremt.”

DE MI IS AZ INFORMÁCIÓS, VAGY KVANTUM MEZŐ?

A kvantum-szinkronizáció, egy hatalmas energiamező segítségével teremt harmóniát.
A kvantummezőt használja.
Ezt az első hallásra talán misztikusnak tűnő kvantummezőt, nevezik még kvantum-mátrixnak, sokan megfeleltetik az információs mezőnek, a morfogenetikus mezőnek, vagy tudatmezőnek. A kvantumfizika „nullponti mezőnek” is hívja, vagy, ahogy Einstein megfogalmazta: “az egyetlen valóság”.

A kvantumelmélet megértéséhez egy újfajta, most még talán szokatlan szemléletmódot kell elfogadni. E megismerési mód abból indul ki, hogy minden létező – beleértve az embereket is – egy energetikai egység, vagyis rendelkezik valamiféle energiamezővel. Ezek az energiamezők meglehetősen változatosak, de nem függetlenek egymástól, illetve nem különülnek el egymástól.

A világ végül, úgy is értelmezhető a kvantumfizikai látásmódban, hogy minden össze van kapcsolva mindennel. Vagyis minden, mindenre hatással van (pillangó effektus).

Tehát végső soron, “MINDEN EGY”.
Ez a titka a kvantumgyógyításnak.
Az energiamezők pulzálnak, változnak, és folyamatosan kölcsönhatásban vannak egymással.
Így, formálhatóak is. E mező tehát, interaktív, másrészt minden lehetőséget magában foglal.

Tekintsük magunkra úgy, mint ennek a rendszernek egy piciny részére. Mi emberek azok vagyunk, amit gondolunk, érzünk és hiszünk. Az ezekhez kapcsolódó cselekedeteink, nem csak vágyainkat, és valóságunkat irányítják, hanem kihatnak szervezetünk valamennyi rendszerére. Sőt a minket körülvevő világra is.
Felelősségünket nem kerülhetjük el, sem önmagunk, de azon keresztül környezetünk, a világ felé sem.

Az embernek azonban teremtő tudata van, amit megtanulhat használni.

Ha az egyén megváltoztatja a tudatát, megváltozik az egész világ. Ha gondolatainkat, figyelmünket, a harmóniára – önmagunk, és mások harmóniájára – irányítjuk, azzal nemcsak benső világunkat változtatjuk meg, hanem külső környezetünket is. A hangsúly tehát a tudatosodáson van.
A világunkat, valójában csak önmagunkon keresztül vagyunk képesek megváltoztatni. 

Az EGYSÉG állapotában, minden a harmónia felé törekszik.

A természetben is minden a rend, a regeneráció, az egyensúly felé igyekszik. 
Ha mélyebben belegondolunk, akkor megértjük, hogy saját a egészségünkkel, mások, és a világ jól-létéhez is hozzájárulunk (hatással vagyunk rá).

Tehát nagyon is fontos a Te személyes, testi és lelki egészséged! A kérdés tehát: Te mit adsz, milyen energiákkal járulsz hozzá nap mint nap, a magad, a környezeted és világunk egészségéhez? Tehát akarva, vagy akaratlanul is, minden pillanatban, minden gondolatunkkal, cselekedetünkkel teremtünk. Ez a mi valódi felelősségünk!

Az EGYSÉG (az Egész-ség) állapotában mi is társteremtővé válunk.
Igazodunk az Isteni harmóniához, rendhez. 

Az EGÉSZSÉG nem más, mint EGYSÉGBEN, HARMÓNIÁBAN LENNI ÖNMAGUNKKAL, SZŰKEBB ÉS TÁGABB  KÖRNYEZETÜNKKEL, AZ UNIVERZUMMAL.

A kvantum-mátrix szinkronizáció alapszándéka, a lélek azon képességeinek kibontakoztatása, melyet a tudat erejével lehet elérni.
A tudat, bensőnk mélyebb, finomabb szintjein működik, ahol a béke, és a harmónia lakik. Ez a belső csend és békesség, harmonizáló hatással van a cselekedeteinkre, életünk minden területéreEz az energia, és rend aztán kiáramlik, megnyugtatja, meggyógyítja a testet. Rendezi a gondolatainkat, erőt, és célt ad kifejezésükhöz. Ez életerővel, bölcsességgel, és derűvel tölti el életünk minden területét, a munkától kezdve, a családi, és emberi kapcsolatokon keresztül, a pihenésig, a tanulásig.
(A meditációban is, ebben a belső csendben, békében töltekezik fel, a test, és a lélek.)

MIKET SOROLUNK A KVANTUMGYÓGYÁSZATHOZ?

Ma már számtalan irányzat, technika létezik. Ugyan a technika más, de céljukat és forrásukat tekintve szinte azonosak. Azokat a régi, és új energetikai gyógyításokat is ide sorolhatjuk, amelyek az “Univerzum (Kozmikus), vagy Isteni” energiát használják. 

A most oly népszerű orosz gyógyítás (G. Grabovoy), a kahi healing, a théta healing, mátrix energetika, kvantum érintés…, és még számos módszert említhetnénk, amit szintén ide tartozik. Egyre- másra jelennek meg az új, hangzatos nevű módszerek. (Hisz a formák lehetősége végtelen.) Ezek technikailag ugyan különböznek egymástól, de lényegüket tekintve azonosak. Mindegyik az információs mező alakításával dolgozik.

A módszer összecseng sok irodalommal, pl. Eckhart Tolle „A Most hatalma” című könyvével, és filmekkel, mint pl.” Mi a csudát tudunk a világról?A Titok”…, ezek is az elengedést, a szándék hatalmát, a tudatosság fontosságát hangsúlyozzák.

MIT VALL MA A TUDOMÁNY?

Sok fizikus szerint, a modern kvantumfizika elmélete, egyre jobban hasonlít, az ősi bölcseletek világképére.

Prof. dr. Amit Goswami, a kvantumfizika egyik atyjának meggyőződése szerint, az elsődleges valóság maga a Tudat, s a Tudat teremti az anyagi valóságot.


Más tudósokkal együtt – szilárdan meg van győződve arról, hogy az Univerzumnak ahhoz, hogy a kvantumlehetőségek halmazából valósággá váljon, szüksége van legalább egy megfigyelő tudatosságra, amely a megfigyelés által létrehozza a valóságot.

 

“Tudatos megfigyelő nélkül, az Univerzum nem marad más, mint lehetőség.”

Jelenleg nem kevesebbnek vagyunk tanúi, mint hogy a tudomány az Univerzumban újból felfedezi Istent, a Taót, vagy bárhogy nevezzük is…, és benne az ok-okozati összefüggéseket.

“A Teremtőt, kvantum-tudat formájában.”

Vissza a lap tetejére